Entistä parempi Espoo

KUNTAVAALI-

Teemani
 

Hyvinvointi

Hyvinvoiva Espoo syntyy hyvinvoivista kuntalaisista. Palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa ja jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastukseen. Julkisilla liikkumisen on oltava kätevää ja pyöräteiden hyvässä kunnossa. Kaikilla pitää olla oikeus päästä virkistäytymään lähiluontoon. Lisäksi mielenterveyspalveluiden piiriin on päästävä helpommin.

Koulutus

Jokaiselle nuorelle on löydettävä toisen asteen opiskelupaikka ja oppimisvaikeuksiin on saatava erityistukea. Koulutuksen avulla oppii ymmärtämään maailmaa paremmin ja työllistymisestä tulee helpompaa. Koulussa oppimisen mahdollistamiseksi koulun on oltava kaikille turvallinen paikka. Tämän eteen Espoon on tehtävä paljon töitä.

Tasa-arvo

Kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet opiskella, työskennellä ja asua Espoossa riippumatta taustasta tai ominaisuuksista. Espoon otettava vahvasti kantaa sukupuolten ja eri ihmisryhmien yhdenvertaisuuden puolesta. 

Ympäristö

Espoo on täynnä kaunista luontoa, jonka on kestettävä tulevillekin sukupolville. Tämän mahdollistamiseksi on huomioitava luonto entistä vahvemmin rakentamisessa ja tehtävä toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Minusta

Hei! Minä olen Eero Lilja ja olen nuori kuntavaaliehdokas Espoosta. Vuosi sitten päätin liittyä puolueeseen, kun kiinnostuin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Olen ollut partiossa kymmenen vuoden ajan, minkä myötä luonnosta on tullut minulle hyvin tärkeää. Partiossa opittu yhteiskunnallinen vaikuttaminen onkin ollut tärkeässä osassa politiikkaani. Politiikassa aion edistää tasa-arvoa, laadukasta koulutusta, ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja kestävää taloutta. Nuoret ovat aliedustettuina politiikassa, joten halusin lähteä kuntavaaliehdokkaaksi, jotta myös nuorten ääni saataisiin kuuluviin. 

Tulevaisuuden Espoo on

  • ekologinen
  • taloudellisesti kestävä
  • hyvä paikka asua


Ennakkoäänestys

26.5.-8.6.2021

Vaalipäivä

13.6.2021

 

Kuvat: Emma Lahtinen