Politiikka

Koulutus

Koulutus on hyvän elämän perusta. Opiskelemalla ymmärtää maailmaa paremmin ja työllistyy helpommin. Jokaiselle on taattava yhtäläiset oikeudet opiskella.

Ryhmäkoot eivät saa olla liian suuret. Liian suurissa ryhmissä oppiminen vaikeutuu ja luokkarauhan ylläpitäminen vaikeutuu. Rauhattomassa ympäristössä ja liian suurissa ryhmissä opettajalla kuluu liiaksi aikaa muuhun kuin ydintehtäviin. Tämän takia Espoon on panostettava rahaa koulutukseen, eikä leikattava siitä; sopeutuskohteiden on löydyttävä muualta kuin lapsista ja nuorista.

Hyvä koulutus luo tasa-arvoa. Suomen etu on se, että täällä jokainen saa maksutonta opetusta riippumatta sosioekonomisesta taustastaan. Kouluissa kaikilla ei ole silti täysin tasa-vertaiset mahdollisuudet, sillä osa oppilaista tarvitsee enemmän tukea. Espoon on turvattava yhdenvertaisuus ja satsattava erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin, jotta myös heillä olisi samanlaiset mahdollisuudet.

Toisen asteen koulutus on tärkeä asia työelämässä; ilman sitä on vaikea työllistyä. Oppivelvollisuus laajenee 18-vuotiaihin, ja toinen aste muuttuu maksuttomaksi. Tämä parantaa monien tulevaisuusnäkymiä, mutta uudistuksen kulut eivät saa kaatua kuntien niskaan. Espoossa on vaikea päästä lukiokoulutukseen, sillä kilpailu on kovaa. Keskiarvovaatimukset ovat korkeat, mikä rajaa pääsyn lukiokoulutukseen monelta espoolaisnuorelta. Lukiopaikkojen määrää on pyrittävä lisäämään, jotta myös he, joiden keskiarvo ei hivo pilviä, pääsisivät lukioon.

Ympäristö

Espoo on täynnä kaunista luontoa. Espoossa on 95 järveä ja noin 18 700 hehtaaria metsää. Meidän on pidettävä huolta kauniista luonnostamme, jotta myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan siitä.

Ympäristö tulee huomioida Espoota rakentaessa. Asunnot on rakennettava niin, että espoolaisilla on nopea pääsy lähiluontoon. Lähiluonnon merkitys hyvinvoinnille on suuri. Pienikin hetki luonnossa vähentää stressitasoa paljon. Rakentaessa on myös huomioitava energiatehokkuus ja panostettava vähäpäästöisiin lämmitysvaihtoehtoihin.

Espoon on tehtävä oma osansa kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. On panostettava toimivaan julkiseen liikenteeseen. Busseilla, metrolla ja junilla on oltava kätevää ja helppoa liikkua. On harkittava joidenkin bussilinjojen palauttamista, sillä metron tulo on pitkittänyt monien koulu- ja työmatkoja. Espoon on pysyttävä kehityksen mukana myös sähköautojen latauspisteiden ja kaasuautojen tankkauspaikkojen kanssa. Espoon on satsattava pyöräilymahdollisuuksiin. Teiden on oltava hyvässä kunnossa ja järkevissä paikoissa, jotta pyöräileminen olisi houkuttelevaa.

Hyvinvointi

Hyvä Espoo syntyy hyvinvoivista espoolaisista, joten meidän on panostettava asukkaiden hyvinvointiin. Mielenterveyspalveluiden on oltava helposti saatavissa matalalla kynnyksellä.

Nuorten ehkäisyn on oltava aidosti maksutonta. Alle 25-vuotialle tarjottu maksuton ehkäisy vähentää sukupuolitautien ja teiniraskauksien määrää.