Miksi

RKP suomenkielisenä - parempi Espoo

"Halusin valita puolueen, joka on arvoliberaali, markkinamyönteinen ja suhtautuu ilmastonmuutokseen vakavasti"

Vuosi sitten päätin liittyä RKP:hen. Puolueen valinta ei ollut kuitenkaan helppoa, vaan jouduin kypsyttelemään ajatusta vuoden ajan. Halusin valita puolueen, joka on arvoliberaali, markkinamyönteinen ja suhtautuu ilmastonmuutokseen vakavasti. Rajasin kriteerien avulla puolueet kolmeen; jäljelle jäivät vihreät, kokoomus ja RKP. Näistä päädyin RKP:hen, sillä puolueen sosiaaliliberaali politiikka vetosi minuun. Epäröin puolueeseen liittymistä, sillä olen suomenkielinen ja puolueen nimessä on "ruotsalainen". Pian puolueen toimintaan mukaan liityttyäni huomasin, että stereotypiat pelkästä kielipuolueesta eivät olleet totta. Nyt olen varma, että RKP on oikea puolue minulle. Ehkä myös sinulle?

RKP:n mielestä korkealaatuinen koulutus on perusta hyvälle yhteiskunnalle ja paremmalle tulevaisuudelle. Espoon onkin panostettava juuri koulutukseen. Kaikki tarvitsevat toisen asteen opiskelupaikan. Ilman toisen asteen koulutusta on yhä vaikeampi työllistyä. Oppivelvollisuus laajenee 18-vuotiaaksi asti, ja toisesta asteesta tulee maksuton. Espoossa on kuitenkin vaikea päästä opiskelemaan lukioon. Tarvitaan yli 7,6 keskiarvo, jotta saisi lukiopaikan Espoosta. Mielestäni tämä on väärin. Itse aloin satsaamaan opiskeluun tosissani juuri lukiossa. Tämä on tavallista erityisesti poikien keskuudessa. Saadaksemme tasa-arvoa on panostettava tukeen erityistä tukea tarvitseville oppilaille, jottei kukaan jäisi jälkeen. Lisäksi koulujen ryhmäkoot eivät saa olla liian korkeat.

RKP:n mielestä Suomen tulee toimia vahvasti ilmastonmuutosta vastaan. Suomalaiset tuottavat paljon päästöjä asukasta kohtaan. Voidaksemme pysäyttää ilmastonmuutos, täytyy kuntien, valtion, EU:n ja koko maailman tehdä parhaansa. Suuret päätökset tehdään kansainvälisesti, mutta käytännön työ tehdään kunnissa. Espoo on Suomen toiseksi suurin kunta, ja Espoo käyttää paljon rahaa investointeihin. Nämä investoinnit on tehtävä ympäristöystävällisesti. RKP haluaa puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2005 verrattuna. Se vaatii satsauksia julkiseen liikenteeseen, latausasemiin sähköautoja varten ja tankkauspaikkoja kaasuautoille. Espoossa on oltava helppo elää ilman autoa.

RKP uskoo kestävään talouteen. Jotta olisi korkealaatuisia palveluita, Espoo tarvitsee hyvän talouden. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden on toimittava tehokkaasti talouden parantamiseksi. Verotuksen tehtävä on ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa ja kehittää sitä. Nykyään kokonaisveroaste on korkea Suomessa - se on yksi korkeimmista EU:ssa. Kokonaisveroasteen nostaminen entisestään ei ole hyvä idea. Verotusta on siirrettävä työnteosta kulutukseen. Tämä on hyvä sekä työelämälle että ympäristölle. Ideaalitilanteessa Espoo ei korota veroprosenttia, mutta tällä hetkellä ei löydy riittävästi rahoja kouluille. Tämän takia olen valmis keskustelemaan lievästä veronkorotuksesta, jos saamme sillä varmistettua tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen kaikille.

RKP tietää, että hyvä kunta syntyy hyvinvoivista kuntalaisista. Jokaisella on oikeus lähiluontoon. Ajan viettäminen luonnossa vähentää stressiä. On myös oltava mahdollista saada tukea mielenterveysongelmiin nopeasti.

RKP on liberaali. Me olemme sitä mieltä, että kaikki ovat samanarvoisia riippumatta kansallisuudesta, kielestä, seksuaalisuudesta jne. Uskomme markkinatalouteen. RKP onkin liberaalein puolue eduskunnassa.