SFP i Esbo - Ännu bättre Esbo

Mina

Teman
 

Välmående

Välmående Esbo består av invånare som mår bra. Tjänster måste vara lätt tillgänglig och varje barn har rätt till en hobby. Det måste vara händigt att använda kollektivtrafik. Alla har rätt att njuta av naturen. Det måste också vara lättare att använda mentalvårdtjänster.

Utbildning

Det måste finnas en andra stadiet studieplats för alla unga. Skolan måste vara en trygg plats. Genom att studera förstår man världen oct det blir lättare att sysselsätta sig. Esbo måste stödja alla unga.

Jämlikhet

Alla måste ha samma möjligeter att studera, jobba och bo i Esbo oberoende sin bakgrund. Esbo måste ta starkt ställning för likaberättigande.

Miljö

Esbo är full av vacker natur som måste bevaras till nästa generationer. För att uppnå det här behöver man beakta naturen och klimatet i beslutsfattande. Esbo måste göra sin del i kampen mot klimatförändringen.

Om mig

Hej! Jag heter Eero Lilja och jag är en 18-år gammal gymnasist från Esbo. Jag blev interesserad av politik ett par år sedan då jag började på gymnasiet. Förra året beslutade jag att bli medlem men det var inte lätt att välja parti. Jag fundera det länge och bestämde mig att bli medlem i SFP. SFP var inte sjäfklarhet för mig eftersom jag är finskspråkig. Som politiker vill jag befrämja jämlikhet, ekonomisk hållbarhet och kampen mot klimatförändringen. Jag vill se ännu bättre Esbo för alla.

Esbo i framtiden är

  • ekologiskt
  • ekonomiskt beständig 
  • en bra plats att bo


Förhandsröstning

26.5.-8.6.2021

Valdag

13.6.2021

 

Bilder: Emma Lahtinen