VARFÖR

SFP - för bättre Esbo

"Jag ville välja ett parti som är liberalt, för marknadsekonomi och förhållar sig seriöst på klimatförändring."

Ett år sedan bestämde jag mitt att bli medlem i SFP. Att välja parti var inte lätt utan jag behövde fundera det i ett år. Jag ville välja ett parti som är liberalt, för marknadsekonomi och förhåller sig seriöst på klimatförändring. Jag begränsade partier till tre: de gröna, samlingspartiet och SFP. Efter ha funderat valde jag SFP. I början tvekade jag att bli medlem för jag är finspråkig. Nu är jag säker att SFP är ett rätt parti för mig. Kanske för dig också? 

SFP anser att högklassig utbildning är grunden för ett bra samhälle och en bättre framtid. Vi i Esbo är tvungna att satsa på utbildningen. Alla behöver plats på andra stadiet. Utan att utbildning på andra stadiet blir det svårt att sysselsätta sig. Numera är hårt att få en studieplats på gymnasium i Esbo. Man behöver att ha medeltalet över 7,6 för att gå på gymnasiet i Esbo. Jag anser att detta är fel. Jag började studera på riktigt just på gymnasiet. Det är väldigt vanligt med pojkar. För att ha jämlikhet måste vi erbjuda hjälp för dem med speciellt behov. Ytterligare gruppstorlekar i skolor kan inte vara för stora.

SFP anser att Finland måste kämpa hårt mot klimatförändringen. Finländare producerar mycket utsläpp per capita. För att kunna stoppa klimatförändringen måste kommuner, staten, EU och hela världen göra sitt bästa. De stora beslut görs internationellt men man gör praktisk arbete i kommuner. Esbo är den andra största stad i Finland och vi investerar jättemycket pengar. Dessa pengar måste vi investera miljövänligt. SFP vill att man ska halvera utsläppen i trafiken till 2030 i jämförelse med 2005. Det kräver satsar på kollektivtafik och laddningsstationer för elbilar och tankningsstationer för biogasbilar. Det måste vara lätta att bo i Esbo utan bil.

SFP tror på ekonomisk hållbarhet. För att ha högklassiga tjänster behöver Esbo god ekonomi. Till exempel sysselsättningstjänsterna i Esbo ska fungera effektivt. Beskattnings syfte är att hävda och förbättra välfärdssamhället. Numera är Finlands totalskattegrad högt - det är bland de högsta i EU. Att höja totalskattegrad är därför inte en bra idé. Vi måste beskatta konsumtion mera istället av arbete. Detta är bra för både arbetsliv och miljö. Idealt Esbo ska inte höjas skatte skattesats men nu finns det inte tillräckligt pengar för skolor. Jag är därför beredd att diskutera om en liten skattehöjning om vi får mera pengar till utbildningtjänster.

SFP vet att bra kommuner består av välmående invånare. Alla har rätt för närliggande natur. Att tillbringa i naturen minskar stress. Det måste också vara möjligt att få mental hälsa tjänster snabbt.

SFP är liberal. Vi anser att alla är likvärdiga oberoende av nationalitet, språk, sexualitet etc. Vi tror på marknadsekonomi. SFP är verkligen den liberalaste partiet i riksdagen.